PARKERING

Parkering finns, på vänster sida av vägen, vid Hälla, för er som kommer söderifrån och på vänster sida, utmed vägen från Godegård fram till marknadsområdet, för er som kommer norrifrån. Se karta t. h. för fler p-områden
Parkeringsavgiften är 50 kr(obs! Vi kan endast ta emot kontant betalning!)

Gratisbuss till och från marknadsområdet avgår fortlöpande.

OBS! Parkering i Godegårds samhälle undanbedes marknadsdagen OBS!

Filmen nedan visar vy över p-platser från Godegård och fram till Marknadsområdet

Karta över
parkeringsområden