MARKNADSBESTÄMMELSER

Följande villkor gäller för knallar och utställare på Godegårds marknad.
Rekommendationer och bestämmelser för svensk marknadshandel gäller (läs dem här).

Sortiment
För att kunna erbjuda ett varierat utbud för våra marknadsbesökare förehåller vi oss rätten att neka försäljningsplats för varuslag som som är överrepressenterade.

Försäljning av matvaror
Glass och korvförsäljning samt servering är utlämnad på entreprenad. All annan försäljning av matvaror behandlas efter ansökan.

Platshyra
Platshyran är 3 meter 600:-, 6 meter 900, 9 meter 1200:-, 12 meter 1500, 15 meter 1800:-. El ingår i dessa priser.

Bil bakom plats
Då marknaden har ett begränsat område kan vi ej garantera att man kan bil bakom på alla platser.

El
Möjlighet till 380 volt är begränsat och måste anges i anmälan.  OBS! INGEN NATTEL.

Husvagnsplats
Plats för husvagn natten mellan 30/4 och 1/5 kan ordnas i mycket begränsad omfattning intill marknadsområdet. Husvagnsplats måste föranmälas med registreringsnummer på husvagnen. OBS INGEN EL.

Viktiga datum
Ansökan ska vara oss tillhanda senast fredag den 21 februari. Vi kommer då att behandla din ansökan och sända dig en bekräftelse och platsanvisning. Den innehåller också din faktura som skall vara betald senast fredag den 20 mars

Betalning
Betalning sker i förskott mot faktura, för att säkra din plats, vänligen betala omgående. Om platsen inte är betald den 20 mars kommer platsen att tilldelas annan marknadsknalle. 
Vi godtar ej betalning vid ankomst.