INFO FÖR KNALLAR

Praktisk information inför marknaden 2022:

  • Av utrymmesskäl skall gångarna utanför försäljningsdiskarna vara rena från varor.
  • För dom som beställt el gäller att utrustningen skall vara godkänd.
  • Medtag jordad skarvkabel för utomhusbruk minst 20 m, avståndet till elcentral varierar. 
  • Inga kablar får dras över gångarna.
  • Enligt lag skall skylt med namn och adress finnas synligt i marknadsståndet.
  • Om du bokat husvagnsplats anvisar vi den från kl 12.00 den 30/4.
  • Serveringen är öppen från kl 08.00.
  • Knallar disponerar särskild lokal med toa och dusch.
  • VI REKOMMENDERAR ATT NI ÄR PÅ PLATS SENAST KL. 08.00 FÖR ATT UNDVIKA KÖER OCH TRÄNGSEL. PERSONAL FINNS FRÅN KL. 06.00 SOM ANVISAR ER PLATS.


MARKNADSBESTÄMMELSER
Följande villkor gäller för knallar och utställare på Godegårds marknad.
Rekommendationer och bestämmelser för svensk marknadshandel gäller (läs dem här).

Sortiment
För att kunna erbjuda ett varierat utbud för våra marknadsbesökare förehåller vi oss rätten att neka försäljningsplats för varuslag som som är överrepresenterade.
Försäljning av matvaror behandlas efter ansökan.

PLATSHYRA
Alla platser har tillgång till el. Priserna är 3 meter 600;-, 6 meter 900:-, 9 meter 1200;-, 12 meter 1500:-, 15 meter 1800:-. Behöver du 380 v så tillkommer 300 kr. OBS Ingen nattel.

BIL BAKOM PLATS
Då marknaden har ett begränsat område kan vi ej garantera att man kan ha bil bakom på alla platser. Ange i ansökan om du behöver ha bil bakom så återkommer vi med besked.

HUSVAGNSPLATS
Plats för husvagn natten mellan 30/4 och 1/5 kan ordnas i begränsad omfattning intill marknadsområdet. Husvagnsplats måste föranmälas med registreringsnummer på husvagnen. OBS INGEN EL.

VIKTIGA DATUM

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 19 februari 2022. Vi kommer då att behandla din ansökan och se om vi kan erbjuda dig plats. Vi sänder dig i så fall en bekräftelse och platsanvisning. Den innehåller också din faktura som skall vara oss tillhanda senast fredag den 19 mars 2022. Vid betalning senare än 19 mars tillkommer en avgift på 250 kr

BETALNING

Betalning sker i förskott mot faktura, för att säkra din plats, vänligen betala omgående. Om platsen inte är betald den 19 mars kommer platsen att tilldelas annan marknadsknalle(efter kölista).
Vi tillåter ingen betalning på plats marknadsdagen!